Orbital phố đậu xe Game


Loading...
Like29 Dislike16

Orbital phố đậu xe Description

Rating:   64.44% with 45 votes
Orbital phố đậu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Loại bỏ các xe hàng ngày và đặt đầu của bạn trong các đám mây. Bạn sẽ lái xe và awesome không gian-xe trong 12 cấp độ thách thức. Trò chơi cung cấp cho bạn 26 điểm đỗ xe và 3 siêu xe khác để mở khóa ở cấp độ 3, 6 và 10. Ngoài ra, chọn trò chơi nào mà chế độ phù hợp với bạn nhất, dễ dàng, trung bình hoặc cứng. Thực hiện theo các mũi tên trên đường để tìm chỗ đậu xe. Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo và lái xe. Có một vụ nổ và may mắn! Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo và lái xe không gian xe hơi của bạn.

Share your Orbital phố đậu xe tips and tricks!