New York Taxi đậu xe Game


Loading...
Like8 Dislike4

New York Taxi đậu xe Description

Rating:   66.67% with 12 votes
New York Taxi đậu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Các trình điều khiển xe taxi màu vàng không có thời gian cho một trò chơi bãi đậu xe mới, nhưng bạn sẽ hy vọng bạn sẽ làm công việc của mình cho họ khi họ đang có chỉ là một nghỉ năm phút, trong đó bạn cần phải đậu xe của họ trong những điểm.

Share your New York Taxi đậu xe tips and tricks!