New Just viên lên 8 Game


Loading...
Like52 Dislike20

New Just viên lên 8 Description

Rating:   72.22% with 72 votes
New Just viên lên 8 - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

New Just viên lên 8 là một trò chơi bãi đậu xe. Hãy sẵn sàng cho một thách thức dữ dội đậu xe mới trực tuyến. Nhận được đằng sau những bánh xe của một lớn 18 bánh và chứng minh kỹ năng lái xe và bãi đậu xe của bạn trong 26 điểm đỗ xe đầy thách thức. Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo và cân bằng tải. Báo chí không gian để phá vỡ các xe tải. Nếu bạn nghĩ rằng lái xe một chiếc xe tải lớn với một tải nặng thật dễ dàng, về phía trước và lạc hậu sau đó chứng minh điều đó trong trò chơi bãi đậu xe này. Chúc may mắn, bạn sẽ cần nó! Sử dụng các phím mũi tên để cân bằng và lái xe 18 bánh. Nhấn không gian để phanh.

Share your New Just viên lên 8 tips and tricks!