Neon xe tải đậu xe Game


Loading...
Like6 Dislike1

Neon xe tải đậu xe Description

Rating:   85.71% with 7 votes
Neon xe tải đậu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Neon xe tải đậu xe là một xe tải trò chơi ngẫu nhiên mà bao gồm 10 cấp độ thách thức. Mỗi cấp độ được thực hiện với một vị trí khác nhau của các điểm đỗ xe và các công việc mà bạn cần phải hoàn thành, nhiệm vụ như thu thập sao để mở khóa bãi đậu xe của bạn. Điểm số của bạn sẽ được dựa trên cách nhanh chóng và tốt như thế nào bạn công viên xe của bạn và cũng có bao nhiêu sao bạn thu thập.

Share your Neon xe tải đậu xe tips and tricks!