Moto Rush 2 Game


Loading...
Like4 Dislike6

Moto Rush 2 Description

Rating:   40% with 10 votes
Moto Rush 2 - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Chủng tộc đối với cạnh tranh khốc liệt và thực hiện các pha nguy hiểm trên đường đi! Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo, nhấn không gian để nhảy và Z cho nitro.

Share your Moto Rush 2 tips and tricks!