Can thiệp quái vật xe tải Squad Game


Loading...
Like34 Dislike7

Can thiệp quái vật xe tải Squad Description

Rating:   82.93% with 41 votes
Can thiệp quái vật xe tải Squad - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Nếu bạn đang ở trong tâm trạng cho một số bơm tốc độ adrenaline nhảy sau đó bây giờ là cơ hội của bạn để giành chiến thắng tất cả! .. Cùng hành trình của bạn, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để nâng cấp lính cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát quái vật với động cơ tốt hơn, hệ thống treo cứng hơn và lốp xe tốt hơn. Điều khiển: Sử dụng các phím mũi tên để lái và cân bằng xe tải và báo chí không gian của bạn để sử dụng Nitro.

Share your Can thiệp quái vật xe tải Squad tips and tricks!