Luigi và Guido: Tire Rush Game


Loading...
Like52 Dislike15

Luigi và Guido: Tire Rush Description

Rating:   77.61% with 67 votes
Luigi và Guido: Tire Rush - trò chơi lái xe - Trò chơi xe ô tô

Luigi và Guido đang bận rộn với một cao điểm của khách hàng. Giúp Guido tìm lốp secial và nhận được chúng để bơm. Dọn đường bằng cách đẩy lốp xe với các phím mũi tên. Làm cho nó nhanh! Mỗi cấp độ được tính giờ và khách hàng của bạn sẽ bỏ đi nếu bạn mất quá lâu. Bạn có thể giúp Guido tìm lốp xe đặc biệt và nhận được chúng để bơm?

Share your Luigi và Guido: Tire Rush tips and tricks!