Kayak Thuyền đậu xe Game


Loading...
Like7 Dislike1

Kayak Thuyền đậu xe Description

Rating:   87.5% with 8 votes
Kayak Thuyền đậu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Đậu Kayak tại khu vực đậu xe mà không cần nhấn bất cứ trở ngại Bạn nhận được một số điểm để làm thế nào nhanh chóng, bạn có thể đỗ kayak của bạn trong chỗ đậu xe của bạn để hàng nhanh chóng nhưng an toàn là nếu bạn nhấn bất kỳ trở ngại bạn sẽ thất bại mức độ và phải bắt đầu lại từ bắt đầu. trong thời gian cho di chuyển các phím mũi tên bên cạnh level.use để di chuyển đến khu vực đậu xe.

Share your Kayak Thuyền đậu xe tips and tricks!