Kart Race Game


Loading...
Like11 Dislike4

Kart Race Description

Rating:   73.33% with 15 votes
Kart Race - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Hoàn thành tất cả 25 bài nhạc mà không có kết thúc cuối cùng trong cuộc đua nào. Nếu bạn kết thúc ở vị trí cuối cùng, trò chơi của bạn sẽ kết thúc. Các trò chơi được điều khiển bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Bấm và giữ "C " để xem phía sau bạn. Không gian thanh để sử dụng bất kỳ item.Up Mũi tên tăng tốc. Down Arrow-tài khoản. Còn lại di chuyển Arrow-trái. Mũi tên bên phải di chuyển phải. Không gian thanh để sử dụng bất kỳ mục nào. C Để xem phía sau bạn. P-Tạm dừng các trò chơi.

Share your Kart Race tips and tricks!