Chỉ Vườn Nó 9 Game


Loading...
Like123 Dislike55

Chỉ Vườn Nó 9 Description

Rating:   69.1% with 178 votes
Chỉ Vườn Nó 9 - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Đây là một trò chơi bãi đậu xe mới và dữ dội. Nhiệm vụ của bạn là để đậu một chiếc xe tải 18 bánh với một toa xe. Các trò chơi thể hiện 10 mức cường độ cao và 26 điểm đỗ xe. Công viên nó vào điểm chỉ định và cố gắng để làm điều đó mà không làm hỏng xe của bạn, hoặc nếu không bạn sẽ cần phải khởi động lại mức độ. Sử dụng kỹ năng lái xe của bạn để đậu trực tuyến và trở thành người lái xe tốt nhất! Có một vụ nổ!

Share your Chỉ Vườn Nó 9 tips and tricks!