Jump Racer Game


Loading...
Like23 Dislike10

Jump Racer Description

Rating:   69.7% with 33 votes
Jump Racer - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Đó là một phương trình đơn giản: tốc độ = khoảng cách, làm cho nó sai và bạn sụp đổ và đốt cháy ... Hãy chú ý đến tốc độ tối ưu cho từng nhảy trước khi bạn đi. Click vào bàn đạp trên góc dưới bên phải của màn hình để tăng tốc. Giữ bàn đạp ga xuống cho đến khi bạn đạt đến tốc độ mà bạn cần phải thực hiện một bước nhảy an toàn.

Share your Jump Racer tips and tricks!