Ice Racing Game

Like13 Dislike3

Ice Racing Description

Rating:   81.25% with 16 votes
Ice Racing - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Trò chơi đua xe đá là một trò chơi 3D và đoàn kết. Lái xe không bao giờ dễ dàng trong mùa đông lạnh. Bạn nghĩ gì về việc lái xe trên băng Hiển thị tốt nhất của bạn trong cưỡi trên các phím ice.Arrow - để lái xe.

Share your Ice Racing tips and tricks!