Heroes Of The City: Wheels viên ẩn danh Game


Loading...
Like75 Dislike39

Heroes Of The City: Wheels viên ẩn danh Description

Rating:   65.79% with 114 votes
Heroes Of The City: Wheels viên ẩn danh - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Anh hùng của thành phố: Bánh xe ẩn danh là loại xe và ẩn trò chơi đối tượng. Đó là 15 bánh xe trên 5 cấp. Sử dụng chuột và bấm vào các bánh xe khi bạn nhìn thấy một. Thời gian được giới hạn để được nhanh chóng và tìm thấy tất cả các bánh xe ẩn trước khi thời gian chạy ra ngoài. Bạn có 2 phút cho mỗi hình ảnh và bạn có thể làm 5 sai lầm. Nếu bạn làm nhiều hơn những sai lầm của trò chơi sẽ được kết thúc. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi và tận hưởng! Điều khiển: Sử dụng chuột để chơi game này

Share your Heroes Of The City: Wheels viên ẩn danh tips and tricks!