Hell Bus Game


Loading...
Like118 Dislike39

Hell Bus Description

Rating:   75.16% with 157 votes
Hell Bus - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Cứu người từ các zombie và làm cho nó vào Safe Zone! Bạn phải giải cứu ít nhất một người cho Save Zone để làm việc! Xem rằng nhiên liệu của bạn không chạy ra! Nâng cấp xe buýt của bạn với tiền với vũ khí khác nhau và cải tiến chiếc xe! Bảo vệ những người bạn từ các đám zombie trên Hell Bus phím mũi tên! Hoặc WASD để kiểm soát xe buýt của bạn

Share your Hell Bus tips and tricks!