Nặng Tow Truck Game

Like30 Dislike11

Nặng Tow Truck Description

Rating:   73.17% with 41 votes
Nặng Tow Truck - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Lái xe tải kéo kéo theo xe khác nhau từ nơi này đến nơi khác. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt nhưng tránh đường accidents.Arrow Keys - Drive. Spacebar - phanh.

Share your Nặng Tow Truck tips and tricks!