Nặng Tow Truck Game

Like32 Dislike11

Nặng Tow Truck Description

Rating:   74.42% with 43 votes
Nặng Tow Truck - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Lái xe tải kéo kéo theo xe khác nhau từ nơi này đến nơi khác. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt nhưng tránh đường accidents.Arrow Keys - Drive. Spacebar - phanh.

Share your Nặng Tow Truck tips and tricks!