Getaway Game


Loading...
Like8 Dislike3

Getaway Description

Rating:   72.73% with 11 votes
Getaway - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Tội phạm đồng nghiệp của bạn đã chỉ phạm một vụ cướp và đã đi với một tấn loot! Nó 's vào bạn để có được họ đến đích của họ một cách an toàn, nhưng cảnh sát đã giành ' t làm cho nó dễ dàng! Dodge và dệt theo cách của bạn để chiến thắng và làm cho nơi nghỉ ngơi hoàn hảo!

Share your Getaway tips and tricks!