Frontline Truck điều khiển Game


Loading...
Like35 Dislike8

Frontline Truck điều khiển Description

Rating:   81.4% with 43 votes
Frontline Truck điều khiển - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Lái xe tải cho tiền tuyến. Cung cấp vật tư, đưa đến bệnh viện thương binh hoặc kéo xe bị hư hỏng để các cơ sở. Nâng cấp xe tải với từng mức độ đạt được. Bạn có thể biến chiến tranh xung quanh với các kỹ năng của bạn đầy đủ xe tải lái xe. Controls: W hoặc UP - Lái xe về phía trước S hoặc DOWN - Lái xe trở lại Z - Xoay quanh các xe tải SPACE - ActionControls: W hoặc UP - Lái xe về phía trước S hoặc DOWN - Lái xe trở lại Z - Xoay quanh các xe tải SPACE - Action

Share your Frontline Truck điều khiển tips and tricks!