Hỗ trợ đầu tiên đậu xe Game


Loading...
Like2 Dislike0

Hỗ trợ đầu tiên đậu xe Description

Rating:   100% with 2 votes
Hỗ trợ đầu tiên đậu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Cố gắng giúp đỡ những người lính trên chiến trường bằng cách cung cấp các vật tư y tế mà họ cần. Bạn có thể chọn chúng sau khi một chiếc máy bay rơi chúng và sau đó đẩy họ đến nơi mà họ đang mong đợi. Nhưng bạn sẽ phải rất cẩn thận để tránh sự nguy hiểm của chiến tranh, đặc biệt là các mỏ và những trở ngại khác, bởi vì bạn có thể làm hỏng chiếc xe jeep của bạn. Luôn luôn giữ một mắt trên thanh sức khỏe của bạn. Được nhanh chóng và hoàn thành mỗi cấp trước khi thời gian chạy ra ngoài. Thu thập tiền và quyền lực sức khỏe up trên đường đi để giúp bạn ra ngoài. Có rất nhiều niềm vui chơi trò chơi thú vị này!

Share your Hỗ trợ đầu tiên đậu xe tips and tricks!