Firechaser Game

Like52 Dislike36

Firechaser Description

Rating:   59.09% with 88 votes
Firechaser - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Đi xe đạp của bạn thông qua 10 giai đoạn ngày càng nguy hiểm hơn và nhanh hơn, tránh tai nạn, và nổ mìn phe đối lập để kiếm được tiền mặt. Điều khiển: Sử dụng tiền để nâng cấp chiếc xe đạp của bạn. Sử dụng nhảy để nhảy qua các chướng ngại vật và kẻ thù. Đón năng lượng nhiên liệu súng của bạn. Làm thế nào đến nay bạn có thể đi. Các phím con trỏ để chỉ đạo và tổ hợp phím CTRL để bắn.

Share your Firechaser tips and tricks!

Download Android Car Games