FastBuggy Game

Like17 Dislike9

FastBuggy Description

Rating:   65.38% with 26 votes
FastBuggy - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Mục tiêu của bạn là để lái xe 7000 mét, khoảng cách trong cuộc đua duy nhất, nhưng không ít hơn trong 25 ngày. Nhận tiền cho tất cả mọi thứ bạn làm trong khi lái xe, nâng cấp lỗi của bạn hoặc thậm chí mua một cái mới và tốt hơn.

Share your FastBuggy tips and tricks!

Download Android Car Games