Racing Electric Game


Loading...
Like120 Dislike32

Racing Electric Description

Rating:   78.95% with 152 votes
Racing Electric - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Bạn đang chạy đua trong các thách thức xe điện, chủng tộc một trong 3 chiếc siêu xe điện trong đất nước qua chiếc xe đua tiền thưởng championship.Get điện để nhập cuộc đua mới và nâng cấp chiếc xe của bạn. Drift gần xe khác để tăng điện tích của bạn. Điều khiển: Sử dụng con trỏ awsd hoặc phím để chỉ đạo và tăng tốc brake.Fill mét tuabin của bạn bằng cách trôi gần báo chí X cars.then khác hoặc N để sử dụng điện tăng.

Share your Racing Electric tips and tricks!