Dynamite Blast Game


Loading...
Like17 Dislike1

Dynamite Blast Description

Rating:   94.44% with 18 votes
Dynamite Blast - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Nhấp chuột trái vào một thành phần cấu trúc nhất định để đặt chất nổ. Click vào nó một lần nữa để loại bỏ các chất nổ. Sau khi nhấp bắt đầu nhấp chuột trái để đặt ra mỗi vụ nổ. Các chất nổ phát nổ trong thứ tự mà chúng được đặt.

Share your Dynamite Blast tips and tricks!