Dynamite Blast 3 Game


Loading...
Like17 Dislike7

Dynamite Blast 3 Description

Rating:   70.83% with 24 votes
Dynamite Blast 3 - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

ông phần thứ ba của trò chơi phổ biến Dynamite Blast. Cấp độ mới, nhiều niềm vui hơn. Tháp vụ nổ và các loại xe sử dụng chất nổ. Tải TNT của bạn trên dầm của các tòa nhà, cầu và cố gắng đưa chúng ra để đống đổ nát rơi xuống dưới đường màu vàng. Chuột để điều khiển.

Share your Dynamite Blast 3 tips and tricks!