Đôi Decker London xe Game


Loading...
Like6 Dislike8

Đôi Decker London xe Description

Rating:   42.86% with 14 votes
Đôi Decker London xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Các công dân của London có để có được để làm việc và trở về nhà, và khách du lịch có rất nhiều điểm tham quan để xem. Bạn đang phụ trách nhận được tất cả các điểm đến của họ trong tầng xe buýt hai bạn lái xe xung quanh thị trấn. Thực hiện theo các mũi tên để mỗi trạm xe buýt và công viên trong khu vực chỉ định để hành khách có thể lên xuống xe buýt. Hành khách có lịch trình bận rộn của bạn, để có được thông qua các tuyến đường của bạn nhanh như bạn có thể, nhưng phải cẩn thận không để sụp đổ. Nếu bạn chạy ra khỏi thời gian hoặc tai nạn quá nhiều lần, bạn phải xem lại trình độ. Kết thúc với thời gian còn lại mà không bị rơi và để có được một điểm số cao khi bạn đánh bại các cấp.

Share your Đôi Decker London xe tips and tricks!