Digger xe Sim Game


Loading...
Like34 Dislike17

Digger xe Sim Description

Rating:   66.67% with 51 votes
Digger xe Sim - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Bạn có thể khai thác nó? Không có bạn có thể 't! Nhưng bạn có thể đậu nó. Digger lái xe sim 3D này sẽ đưa bạn xung quanh một công trường xây dựng. Thông qua 10 cấp độ, mà có được dần dần khó khăn hơn. Bạn có những gì nó cần để lái xe xung quanh tất cả 10 cấp độ 3D và hoàn thành chúng? Kết thúc mỗi bằng cách ngăn chặn trong chỗ đậu xe, trong yard.Arrow xây dựng: Drive

Share your Digger xe Sim tips and tricks!