Destructotruck Game


Loading...
Like4 Dislike1

Destructotruck Description

Rating:   80% with 5 votes
Destructotruck - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Hãy sẵn sàng với Rock và Roll với nó trong Destructo này dựa, siêu tính phí, bán bash xe tải và tai nạn extravaganza! Gia tăng rồ lên bán của bạn khi đối mặt với ô tô, xe tải, các tòa nhà và nhiều hơn nữa khi bạn phát nổ và hủy hoại tài sản như nhiều như bạn có thể! Bấm và giữ nút mũi tên bên phải như bạn rev và đua xe tải của bạn ra khỏi đường dốc. Hãy thử và tiêu diệt càng nhiều tòa nhà, xe hơi và xe tải như bạn có thể can cho các điểm số cao nhất.

Share your Destructotruck tips and tricks!