Destructo Truck Game

Like15 Dislike7

Destructo Truck Description

Rating:   68.18% with 22 votes
Destructo Truck - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Bạn có một chiếc xe tải lớn, một đoạn đường, và một loạt các công cụ chờ đợi để được đập tan ... được những gì bạn chờ đợi?

Share your Destructo Truck tips and tricks!