Sa mạc Bike cực Game


Loading...
Like15 Dislike11

Sa mạc Bike cực Description

Rating:   57.69% with 26 votes
Sa mạc Bike cực - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Đó là một thách thức nữa đối với các biker đi qua sa mạc. Có con đường khác nhau và clip dọc theo sa mạc. sử dụng kỹ năng lái xe của bạn để lái xe tất cả các cách để kết thúc. Thực hiện thủ thuật tốt nhất bao giờ hết trên điểm cao nhất của nhảy biker và không rơi vào hạ cánh. thu thập tất cả các đồng tiền dọc theo mũi tên way.use để đặt và không gian để làm thủ thuật

Share your Sa mạc Bike cực tips and tricks!