Phá dỡ Derby Ô tô 3 Game


Loading...
Like81 Dislike23

Phá dỡ Derby Ô tô 3 Description

Rating:   77.88% with 104 votes
Phá dỡ Derby Ô tô 3 -  - Trò chơi xe ô tô

Lightning McQueen và Cruz Ramirez đến những gì họ nghĩ là một cuộc đua địa phương tại Sấm rỗng Speedway. Họ sớm khám phá ra rằng đó là trận derby phá hủy đêm và hai trong số họ gặp khó khăn trên con số tám ca khúc ở giữa tất cả các hành động với một loạt các đáng sợ, đập lên xe.

Share your Phá dỡ Derby Ô tô 3 tips and tricks!