Crash Test Launcher Game

Like28 Dislike11

Crash Test Launcher Description

Rating:   71.79% with 39 votes
Crash Test Launcher - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Launch giả thử nghiệm va chạm của bạn thông qua các giai đoạn khác nhau. Nâng cấp bao gồm nhanh hơn xe ô tô, jetpacks, áo giáp và nhiều hơn nữa. Làm thế nào đến nay bạn có thể khởi động giả của bạn?

Share your Crash Test Launcher tips and tricks!