Container cẩu xe Game


Loading...
Like5 Dislike5

Container cẩu xe Description

Rating:   50% with 10 votes
Container cẩu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Chúng tôi biết bạn yêu cẩu và đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội tuyệt vời của một lái xe và vận chuyển container đến một tàu phà! Có tám mức độ không thể tin có sẵn để bạn có thể kiểm tra tất cả các kỹ năng của bạn. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn chăm sóc thực sự tốt của cần cẩu này, bởi vì nếu bạn sụp đổ vào bất cứ điều gì bạn có thể làm hỏng nó. Hoàn thành nhiệm vụ của bạn trước khi hết thời gian để hoàn thành mỗi cấp độ. Có rất nhiều niềm vui chơi trò chơi thú vị này!

Share your Container cẩu xe tips and tricks!