Xe tải Xây dựng Giấy phép 3D Game


Loading...
Like23 Dislike14

Xe tải Xây dựng Giấy phép 3D Description

Rating:   62.16% with 37 votes
Xe tải Xây dựng Giấy phép 3D - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Thông qua hàng loạt các cấp độ vui vẻ cố gắng để đạt được kết thúc nhưng tránh loạt các tế bào hình nón trên đường đi. Sử dụng chế độ camera khác nhau để giúp cho mình ra với những thách thức và tận hưởng đồ họa. Chính xác trò chơi, trông tuyệt vời và có 18 levels.Arrow mát, WASD: DriveC: Xem

Share your Xe tải Xây dựng Giấy phép 3D tips and tricks!