Thành phố giao thông xe Game


Loading...
Like2 Dislike4

Thành phố giao thông xe Description

Rating:   33.33% with 6 votes
Thành phố giao thông xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Đậu xe ở thành phố giao thông vào khu vực được đánh dấu. dont trúng chiếc xe khác, động cơ và trở ngại. Mỗi cấp độ có 150 thứ hai nếu bạn hoàn thành trong vòng giới hạn nhận được tiền thưởng socre. Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo và di chuyển về phía trước và ngược lại.

Share your Thành phố giao thông xe tips and tricks!