Thành phố đậu xe Game


Loading...
Like10 Dislike3

Thành phố đậu xe Description

Rating:   76.92% with 13 votes
Thành phố đậu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Bạn có nghĩ rằng bạn là một người lái xe tốt? Chứng minh skils của bạn với trò chơi vui nhộn xe paking này. Hãy rất cẩn thận bởi vì bạn không được phép để đánh xe của bạn. Bãi đỗ xe Trò chơi này được đặt trong một envirnonment đô thị. Có 8 cấp độ và mỗi một người có một thủ thuật khác nhau.

Share your Thành phố đậu xe tips and tricks!