Trung tâm mua sắm thành phố đậu xe Game

Like29 Dislike11

Trung tâm mua sắm thành phố đậu xe Description

Rating:   72.5% with 40 votes
Trung tâm mua sắm thành phố đậu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Hey bạn bè !!! Hãy kiểm tra game này bãi đậu xe khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là làm cho người đàn ông để có được vào xe, và lái xe và cũng sẽ có một vài mẫu xe đối thủ của bạn, phải đậu những chiếc xe ở vị trí nhất định và làm cách trơn tru để lái xe và công viên của bạn trong một nơi thích hợp . Hãy vui vẻ.

Share your Trung tâm mua sắm thành phố đậu xe tips and tricks!