Thành phố Ô tô xe Game


Loading...
Like5 Dislike8

Thành phố Ô tô xe Description

Rating:   38.46% with 13 votes
Thành phố Ô tô xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Đây là phiên bản mới của trò chơi 3D xe, phát triển theo nền tảng thống nhất 3D. Lần này, nó 's đầy thách thức và thú vị hơn. Hãy thử để kiểm tra kỹ năng lái xe và đậu xe tại các vị trí được giao mà không bị rơi và làm nhiệm vụ nhanh như bạn can.Arrow phím để lái xe.

Share your Thành phố Ô tô xe tips and tricks!