Thành phố 3D Game


Loading...
Like167 Dislike91

Thành phố 3D Description

Rating:   64.73% with 258 votes
Thành phố 3D - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Tìm kiếm chỗ đậu xe ngay trong thành phố chưa bao giờ được như vậy thú vị. Hãy thử trò chơi này 3D bãi đậu xe tuyệt vời và chứng minh kỹ năng lái xe của bạn. Lái xe mát mẻ của bạn xung quanh thành phố để tìm chỗ đậu xe và cố gắng đậu xe gần như là bạn có thể để nó là trung tâm. Sử dụng mũi tên để di chuyển.

Share your Thành phố 3D tips and tricks!