Bắt tàu đó Game


Loading...
Like17 Dislike6

Bắt tàu đó Description

Rating:   73.91% with 23 votes
Bắt tàu đó - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Bạn đang đi trong một chuyến đi kinh doanh và bạn quyết định đi xe của bạn với bạn, nhưng đi xe với tàu. Giao thông là một mớ hỗn độn như vậy bây giờ bạn cần phải vội vàng và đậu xe trên nền tảng tàu 's trước khi nó rời. Nhanh lên, bạn chỉ có một phút nhiều trái!

Share your Bắt tàu đó tips and tricks!