Ô tô - Mater để bàn Game

Like31 Dislike9

Ô tô - Mater để bàn Description

Rating:   77.5% with 40 votes
Ô tô - Mater để bàn -  Games - Trò chơi xe ô tô

Lightning McQueen đã chạy ra đường trong khi tập luyện lượt của mình. Giúp Mater để nhằm mục đích và khởi động cáp kéo của mình và lôi sét trở lại lên đường. Nhấp vào nút 'Set Góc ' để chọn hướng mater mà ném móc của mình. Các nhấp vào nút 'Set điện ' để chọn distanc rằng Mater ném móc của mình.

Share your Ô tô - Mater để bàn tips and tricks!