Ô tô - Mater để bàn Game


Loading...
Like41 Dislike13

Ô tô - Mater để bàn Description

Rating:   75.93% with 54 votes
Ô tô - Mater để bàn -  Games - Trò chơi xe ô tô

Lightning McQueen đã chạy ra đường trong khi tập luyện lượt của mình. Giúp Mater để nhằm mục đích và khởi động cáp kéo của mình và lôi sét trở lại lên đường. Nhấp vào nút 'Set Góc ' để chọn hướng mater mà ném móc của mình. Các nhấp vào nút 'Set điện ' để chọn distanc rằng Mater ném móc của mình.

Share your Ô tô - Mater để bàn tips and tricks!