Ô tô - Guido Signtastico Game


Loading...
Like182 Dislike47

Ô tô - Guido Signtastico Description

Rating:   79.48% with 229 votes
Ô tô - Guido Signtastico - Funny Games - Trò chơi xe ô tô

Trường hợp bán hàng tại Della Lốp có được trong bãi. Tất cả mọi người chỉ là quá bận rộn để chú ý đến cửa hàng lốp xe! Luigi quyết định có bán và nhiệm vụ Guido với giữ dấu hiệu bán cho attact khách hàng. Giúp Guido thực hiện di chuyển dấu hiệu quay tuyệt vời để có được khách hàng vào cửa hàng lốp xe!

Share your Ô tô - Guido Signtastico tips and tricks!