Cargo Retriever Game


Loading...
Like9 Dislike4

Cargo Retriever Description

Rating:   69.23% with 13 votes
Cargo Retriever - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Trong trò chơi mới này nhiệm vụ của bạn như bạn có thể hiểu từ tiêu đề là để lấy hàng hóa. Hàng hóa này đã bị mất trong quá trình vận chuyển của một số đồng nghiệp của bạn. Hiện được giới hạn, tùy thuộc vào mức độ khó khăn bạn chọn để chơi. Vì vậy, cố gắng thu thập tất cả các thùng bị mất trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Share your Cargo Retriever tips and tricks!