Xe Yard Game


Loading...
Like33 Dislike11

Xe Yard Description

Rating:   75% with 44 votes
Xe Yard - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Bạn là một chiếc xe nhỏ trên đường đến những chiếc xe sân cũ. Tuy nhiên, bạn cảm thấy nó không phải là thời gian của bạn để đi! Chiến đấu theo cách của bạn thông qua các sân xe để ở còn sống. Bạn sẽ là cầu thủ nhanh nhất? bạn sẽ là người không có chết ở tất cả? Mục tiêu của trò chơi là để được nhanh nhất với ít cuộc sống bị mất như possible.Use dụng chuột để chơi

Share your Xe Yard tips and tricks!