Bumper Run Game


Loading...
Like6 Dislike3

Bumper Run Description

Rating:   66.67% with 9 votes
Bumper Run - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Bumper Run là một trò chơi đua xe mà cho sự tôn kính tới 8 ngày chút chơi game cổ điển. Bạn phải đi từ nơi này đến 198 vị trí đầu tiên. Hãy chắc chắn để tránh dầu loang, thu thập hộp khí và nâng cấp tính năng chỉ cần thiết. Bump, lái xe, nâng cấp và chạy đua theo cách của bạn để chiến thắng. Với 10 vòng để đi, bạn phải cung cấp cho tất cả mọi thứ bạn got.Arrows - chỉ đạo Up Arrow - tăng không gian - tăng / mua Enter - xác nhận / exit

Share your Bumper Run tips and tricks!