Khối Town đậu xe Game


Loading...
Like44 Dislike15

Khối Town đậu xe Description

Rating:   74.58% with 59 votes
Khối Town đậu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Hãy vui vẻ với trò chơi bãi đậu xe mới này trong một thế giới khác nhau. Bạn có thể xử lý khối thế giới này? Một số hành động đóng gói các cấp và không ngừng vui vẻ lái xe. Nó 'sa thách thức như vậy, chúng tôi hy vọng bạn ' lại sẵn sàng cho nó. Toàn bộ thành phố được xây dựng từ hình khối. Ai có nhu cầu để phát minh ra bánh xe tròn? Vâng, chắc chắn không ai trong thị trấn này. Bạn có thể hoàn thành tất cả các cấp trong thành phố này vuông awesome? Hãy vui vẻ! Điều khiển: Sử dụng phím mũi tên để lái xe và thanh không gian để trượt.

Share your Khối Town đậu xe tips and tricks!