Bike Wash And Repair Game


Loading...
Like347 Dislike82

Bike Wash And Repair Description

Rating:   80.89% with 429 votes
Bike Wash And Repair - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Bây giờ bạn phải chăm sóc xe của bạn. Bởi vì bạn đã không sử dụng nó gần đây đầy rẫy đau khổ và bạn không thể sử dụng nó bởi vì các chuỗi và các bánh xe bị phá vỡ. Đầu tiên bạn phải làm sạch của mình và sau đó, làm theo tất cả các bước để sửa chữa của mình! Control: Làm sạch và sửa chữa xe đạp của bạn với con chuột của bạn.

Share your Bike Wash And Repair tips and tricks!