Khoảng Thế giới xe Game


Loading...
Like59 Dislike29

Khoảng Thế giới xe Description

Rating:   67.05% with 88 votes
Khoảng Thế giới xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Bạn đã sẵn sàng cho một thách thức dữ dội đậu xe mới? Để đậu một số các siêu xe nhanh nhất trên toàn thế giới? Xem như thế nào tốt bạn đang ở trong 20 điểm đỗ xe mãnh liệt và 10 cấp độ. Đậu nhanh và an toàn ở mỗi cấp và so sánh thời gian của bạn với người khác. Tránh di chuyển xe ô tô và lái xe khác để tồn tại. Có sự kiên nhẫn và xem đúng thời điểm để hành động khi bạn phải trượt giữa xe ô tô. Luôn luôn thực hiện theo các mũi tên để điểm đến bãi đậu xe. Hãy vui vẻ và cải thiện!

Share your Khoảng Thế giới xe tips and tricks!