Đội xe quân đội Game


Loading...
Like69 Dislike17

Đội xe quân đội Description

Rating:   80.23% with 86 votes
Đội xe quân đội - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Hãy trung đội của 3 xe quân đội, một lỗi, một nhà cung cấp xe bọc thép và một chiếc xe đường tắt. Mỗi với khả năng của họ, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau để nắm bắt các lá cờ. Các lỗi là nhanh chóng và linh hoạt, chiếc xe đường tắt là tốt với thuốc nổ và người vận chuyển bọc thép có thể nghiền nát xe và đẩy khối gai ra khỏi con đường. Điều khiển: Thiết lập trên 18 cấp độ có đội ngũ vết nứt của xe quân đội có những gì cần để chinh phục tất cả các nhiệm vụ. Sử dụng con trỏ để chỉ đạo và lên và xuống để tăng tốc / đảo ngược, hoặc WASD. X / Không gian để trao đổi các loại xe.

Share your Đội xe quân đội tips and tricks!