Mỹ Forklift Game

Like40 Dislike7

Mỹ Forklift Description

Rating:   85.11% with 47 votes
Mỹ Forklift - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Thời gian để làm chủ xe nâng mà ! Điều khiển: Sử dụng các phím mũi tên để vận hành xe nâng. Bấm X để tải / dỡ bỏ các hàng hóa và không gian để phanh . Thả hàng tại chỗ đánh dấu. Không chạy trên các công nhân khác hoặc đụng vào đối tượng

Share your Mỹ Forklift tips and tricks!