3D Truck Challenge Arena Game

Like87 Dislike35

3D Truck Challenge Arena Description

Rating:   71.31% with 122 votes
3D Truck Challenge Arena - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Thông qua các khóa học khác nhau và ngày càng khó khăn bạn có thể kiểm tra kỹ năng lái xe của bạn và thưởng thức các trò chơi 3D tuyệt đẹp. Đua xe đến cùng, thực hiện cú nhảy và tránh bị đánh blocks.Arrow, WASD: DriveSpace: HandbrakeC: Camera

Share your 3D Truck Challenge Arena tips and tricks!