3D xe Sấm Truck Game

Like221 Dislike94

3D xe Sấm Truck Description

Rating:   70.16% with 315 votes
3D xe Sấm Truck - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Tất cả các kỹ năng của bạn như một ổ đĩa được yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi này đậu xe dữ dội! Lái một chiếc xe tải lớn đòi hỏi rất nhiều tập trung, vì vậy cố gắng không để bị phân tâm trong thế giới này 3D tuyệt vời! Có chín xe tải tuyệt vời cho bạn để lựa chọn tại đầu của mỗi nhiệm vụ và có tổng số mười hai cấp độ, mỗi thách thức hơn so với trước đó. Hãy thử để có được một đánh giá ba sao bằng cách đậu xe mà không bị rơi nó trước khi thời gian chạy ra ngoài. Có một thời gian tuyệt vời!

Share your 3D xe Sấm Truck tips and tricks!